זקן תימני, ,1965/66 רפליקת נחושת של החיטוב בשנהב, ,10.7×7.1 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון ,Old Yemenite Man, 1965/66, copper replica of the original ivory work, 10.7×7.1 collection of Sarah and Yoel Salomon’s family