הגר וישמעאל, ,1927 חיטוב בשיש, ,14.5×8.9 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Hagar and Ishmael, 1927, marble, 14.5×8.9, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family