בת יפתח, ,1925 חיטוב בשיש, ,10×6.7 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Jephthah’s Daughter, 1925, marble, 10×6.7, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family