משמאל: רבקה, ,1965/66 רפליקת נחושת של העבודה המקורית באבן, ,15.8×9.3 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון ,Left: Rebecca, 1965/66, copper replica of the original stone work, 15.8×9.3 collection of Sarah and Yoel Salomon’s family