רבקה, ,1926 חיטוב באבן ירושלמית, ,14×8 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Rebecca, 1926, Jerusalem stone, 14×8, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family