ליד הכותל המערבי, ,1965/66 רפליקת נחושת של עבודה מקורית באבן, ,6.5×9.2 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון ,At the Western Wall, 1965/66, copper replica of an original stone work, 6.5×9.2 collection of Sarah and Yoel Salomon’s family