מתפללים בכותל, ,1966 אקוורל על נייר, ,25×35 אוסף משפחת בנציון וצילה נתניהו Worshipers by the Western Wall, 1966, watercolor on paper, 25×35, collection of Benzion and Cela Netanyahu’s family