דיוקן אישה, שנות ה־,50 אקוורל על נייר, ,56×38 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Portrait of a Woman, 1950s, watercolor on paper, 56×38, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family