דיוקן אישה, שנות ה־,60 אקוורל על נייר, ,46×34 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון ,Portrait of a Woman, 1960s, watercolor on paper, 46×34 collection of Sarah and Yoel Salomon’s family