דיוקן, תאריך לא ידוע, אקוורל על נייר, ,51×38 אוסף דן בירנבוים Portrait, date unknown, watercolor on paper, 51×38, collection of Dan Birenboim