דיוקן אישה, שנות ה־,50 אקוורל על נייר, ,49×34 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Portrait of a Woman, 1950s, watercolor on paper, 49×34, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family