דיוקן, ,1938 אקוורל על נייר, ,50×39 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Portrait, 1938, watercolor on paper, 50×39, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family