דיוקן, שנות ה־,40 שמן על בד, ,46×38 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Portrait, 1940s, oil on canvas, 46×38, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family