דיוקן, שנות ה־,60 שמן על בד, ,65×50 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Portrait, 1960s, oil on canvas, 65×50, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family