דיוקן גבר, שנות ה־,40 שמן על בד, ,45×37 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Portrait of a Man, 1940s, oil on canvas, 45×37, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family