דיוקן אם האמן, ,1945 שמן על בד, ,70×50 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Portrait of the Artist’s Mother, 1945, oil on canvas, 70×50, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family