דיוקן שרה סלומון, בת האמן, שנות ה־,40 גירי פסטל על קרטון, ,44×32 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Portrait of Sarah Salomon, the Artist’s Daughter, 1940s, oil pastels on cardboard, 44×32, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family