דיוקן נחמה, רעיית האמן, ,1941 שמן על בד, ,63×50 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Portrait of Nehama, the Artist’s Wife, 1941, oil on canvas, 63×50, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family