דיוקן נחמה, רעיית האמן, שנות ה־,70 טכניקה מעורבת על נייר, ,48×33 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Portrait of Nehama, the Artist’s Wife, 1970s, mixed media on paper, 48×33, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family