דיוקן חתנו של האמן, יואל סלומון, שנות ה־,50 שמן על בד, ,33×28 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון ,Portrait of the Artist’s Son-in-Law, Yoel Salomon, 1950s, oil on canvas, 33×28 collection of Sarah and Yoel Salomon’s family