דיוקן עדו נתניהו בן התשע, 1961 בקירוב, שמן על בד, ,65×35 אוסף משפחת בנציון וצילה נתניהו Portrait of 9-Year-Old Iddo Netanyahu, ca. 1961, oil on canvas, 65×35, collection of Benzion and Cela Netanyahu’s family