דיוקן יואב, נכד האמן, ,1956 אקוורל על נייר, ,50×35 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון ,Portrait of Yoav, the Artist’s Grandson, 1956, watercolor on paper, 50×35 collection of Sarah and Yoel Salomon’s family