דיוקן שיפי, ,1965 אקוורל על נייר, ,54×35 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Portrait of Shiffi, 1965, watercolor on paper, 54×35, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family