דרך בין שדות ועצים, תאריך לא ידוע, אקוורל על נייר, ,50×32 אוסף משפחת בנציון וצילה נתניהו ,Path amid Fields and Trees, date unknown, watercolor on paper, 50×32 collection of Benzion and Cela Netanyahu’s family