ניו רושל, ניו יורק, מושלגת, 1958 בקירוב, אקוורל על נייר, ,50×35 אוסף משפחת בנציון וצילה נתניהו ,New Rochelle, New York, in the Snow, ca. 1958, watercolor on paper, 50×35 collection of Benzion and Cela Netanyahu’s family