בית הכנסת האר"י האשכנזי בצפת, ,1955 שמן על בד, ,62×51 אוסף נועם מועלם יוסף The Ashkenazi Ari Synagogue in Safed, 1955, oil on canvas, 62×51, collection of Noam Mualem Yosef