נוף ירושלים, שנות ה־,60 שמן על בד והדבקות נייר, ,53×65 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Jerusalem View, 1960s, oil on canvas and glued paper, 53×65, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family