חולות נתניה, ,1952 שמן על בד מודבק על קרטון, ,51×41 אוסף נועם מועלם יוסף ,Sand Dunes in Netanya, 1952, oil on canvas mounted on cardboard, 51×41 collection of Noam Mualem Yosef