סמטה בצפת, ,1931 שמן על בד, ,60×50 אוסף נועם מועלם יוסף Alley in Safed, 1931, oil on canvas, 60×50, collection of Noam Mualem Yosef