סדום ועמורה, 1961 בקירוב, שמן על בד, ,50×60 אוסף משפחת בנציון וצילה נתניהו Sodom and Gomorrah, ca. 1961, oil on canvas, 50×60, collection of Benzion and Cela Netanyahu’s family נוף מופשט, שנות ה־,70 שמן על מזוניט, ,50×70 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Abstract Landscape, 1970s, oil on Masonite, 50×70, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family >