נוף הרי צפת, ,1938 שמן על בד, ,56×57 אוסף נועם מועלם יוסף Safed Mountains, 1938, oil on canvas, 56×57, collection of Noam Mualem Yosef