נוף כנרת, שנות ה־,70 שמן על בד, ,96×162 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון View of the Sea of Galilee, 1970s, oil on canvas, 96×162, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family