כנרת, שלהי שנות ה־,60 שמן על בד והדבקות נייר, ,90×130 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון The Sea of Galilee, late 1960s, oil on canvas and glued paper, 90×130, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family