זריחה, שנות ה־,70 אקוורל על נייר, ,50×70 אוסף דן בירנבוים Sunrise, 1970s, watercolor on paper, 50×70, collection of Dan Birenboim