נוף כנרת, שנות ה־,60 אקוורל על נייר, ,50×70 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון View of the Sea of Galilee, 1960s, watercolor on paper, 50×70, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family