בערבות הנגב, תאריך לא ידוע, אקוורל על נייר, ,51×70 אוסף דן בירנבוים In the Negev, date unknown, watercolor on paper, 51×70, collection of Dan Birenboim