מפרץ חיפה, ,1964 אקוורל על נייר, ,50×70 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Haifa Bay, 1964, watercolor on paper, 50×70, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family