נוף הררי, שנות ה־,70 אקוורל על נייר, ,35×50 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Mountainous Landscape, 1970s, watercolor on paper, 35×50, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family