שבע טחנות, שלהי שנות ה־,50 אקוורל על קרטון, ,33.5×54 אוסף בית אבא, רמת גן ,Sheva Takhanot, late 1950s, watercolor on cardboard, 33.5×54, collection of Beit Aba the Aba Ahimeir Archive, Ramat Gan