כנרת, שנות ה־,70 אקוורל על נייר, ,34×49 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון The Sea of Galilee, 1970s, watercolor on paper, 34×49, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family