נוף כנרת, שנות ה־,60 שמן על בד, ,97×146 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון View of the Sea of Galilee, 1960s, oil on canvas, 97×146, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family