כנרת, תאריך לא ידוע, גואש ואקוורל על נייר, ,50×70 אוסף דן בירנבוים The Sea of Galilee, date unknown, gouache and watercolor on paper, 50×70, collection of Dan Birenboim