נוף הררי, שנות ה־,60 גואש על נייר, ,35×50 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Mountainous Landscape, 1960s, gouache on paper, 35×50, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family