נוף, שנות ה־,70 אקוורל על נייר, ,50×70 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Landscape, 1970s, watercolor on paper, 50×70, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family