נוף השדרה מביתו של אב"א אחימאיר, שלהי שנות ה־,50 אקוורל על קרטון, ,32×47 ארכיון אב״א אחימאיר, רמת גן ,View of the Boulevard from Aba Ahimeir’s House, late 1950s, watercolor on cardboard, 32×47 collection of Beit Aba, the Aba Ahimeir Archive, Ramat Gan