בית בחורשה, ,1951 אקוורל על נייר, ,31×42 אוסף נועם מועלם יוסף House in the Grove, 1951, watercolor on paper, 31×42, collection of Noam Mualem Yosef