הר ציון, ירושלים, ,1952 שמן על קרטון, ,55×76 אוסף נועם מועלם יוסף Mt. Zion, Jerusalem, 1952, oil on cardboard, 55×76, collection of Noam Mualem Yosef