צפת, שנות ה־,40 שמן על בד, ,50×60 אוסף משפחת בנציון וצילה נתניהו Safed, 1940s, oil on canvas, 50×60, collection of Benzion and Cela Netanyahu’s family