נוף, שנות ה־,70 שמן על בד מודבק על קרטון, ,50×60 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Landscape, 1970s, oil on canvas mounted on cardboard, 50×60, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family