נוף, ,1952 טכניקה מעורבת על נייר, ,35×51 אוסף משפחת שרה ויואל סלומון Landscape, 1952, mixed media on paper, 35×51, collection of Sarah and Yoel Salomon’s family